Boguś Kret

Określenie odnoszące się do osób starszych oraz krępych, których najważniejszym atrybutem są okulary. Najczęściej są tak nazywani informatycy ponieważ łączą wszystkie powyższe cechy.

– tera infa?
-no, z tym z tym bogusiem kretem

0
Would love your thoughts, please comment.x