POV

Skrót od ang. Point of view oznaczający punk widzenia.
W przypadku filmów termin ten odnosi się do materiałów kręconych z perspektywy danej osoby (obraz widzimy "oczami bohatera").

0
Would love your thoughts, please comment.x