Miejski słownik slangu i mowy potocznej.

slang, miejski, słownik, mowa potoczna, młodzieżowy, hip hop, słownik slangu

IMAO slang

IMAO

Skrót od In My Arrogant Opinion, czyli Moim Aroganckim Zdaniem. – Masz ładne włosy. – IMAO, są brzydkie.