Miejski słownik slangu i mowy potocznej.

slang, miejski, słownik, mowa potoczna, młodzieżowy, hip hop, słownik slangu

init co to znaczy

init

init, innit,init menn – skrócenie słowa isn’t it.<ang.> dokładnie oznacza to "czy coś nie jest takim ?" czyli zwykłe " co nie? 😛 " albo " no nie ?" A…