Miejski słownik slangu i mowy potocznej.

slang, miejski, słownik, mowa potoczna, młodzieżowy, hip hop, słownik slangu

J/K co to znaczy

J/K

To jest skrót od: Just kidding (ang. To tylko żart / tylko żartowałem)