Miejski słownik slangu i mowy potocznej.

slang, miejski, słownik, mowa potoczna, młodzieżowy, hip hop, słownik slangu

jak kafelki slang

jak kafelki

przedmioty zjawiska, które kojarzą się jednoznacznie z naszymi odczuciami z dalszej przeszłości wywołujące w człowieku nied ajace się bliżej określić uczucia typowości tych zjawisk, przedmiotów. (coś starego typowego) -masz cos…