Miejski słownik slangu i mowy potocznej.

slang, miejski, słownik, mowa potoczna, młodzieżowy, hip hop, słownik slangu

Jak pers slang

Jak pers

zrobić coś szybko, jak błyskawica, pershing (rakieta) – Za 10 minut mamy tarpannika!!! – To zapierdalamy jak persowie na przystań!