Miejski słownik slangu i mowy potocznej.

slang, miejski, słownik, mowa potoczna, młodzieżowy, hip hop, słownik slangu

jak pies co to znaczy

jak pies

Zwrot "jak pies" oznacza potocznie po prostu bardzo. Używany sarkastycznie w celu opisania cechy lub zjawiska jako coś intensywnego. Jestem głodny jak pies. Ten egzamin był łatwy jak pies. Domek…